Affärsidé

Rapio tillhandahåller förädlade byggprodukter av hög kvalitet som tillgodoser “proffsens” och “gör-det-självarens” behov. Produkterna säljs och distribueras över hela Sverige under Rapio´s egna varumärke Novoroom.

Rapio´s huvudsakliga styrka skall ligga i kvaliteten hos produkterna, kvalificerad rådgivning till kunderna, samt bredden i och kombinationsmöjligheterna hos sortimentet.

Miljöpolicy

Rapio AB är certifierad enligt miljöledningssystemet SS-EN ISO 14001:2004 sedan 2003.

Vi ser miljöhänsyn som en del av kvalitetsbegreppet och vi är övertygande om att ett aktivt miljöarbete stärker vårt anseende bland våra kunder och övriga intressenter.

Rapio AB skall utveckla verksamheten i en kretsloppsanpassad riktning och strävar efter att erbjuda våra kunder produkter och tjänster med minsta miljöpåverkan.

 Rapio AB strävar efter att:

…följa myndigheternas krav i lagar och förordningar och omvärldens önskemål på en miljöriktig verksamhet.

…arbeta målmedvetet med att göra ständiga miljöförbättringar.

…genom utbildning och information ge var och en på Rapio AB möjlighet att utveckla ett personligt ansvar.

…tillsammans med våra leverantörer verka för miljöriktiga material i våra produkter och förpackningar.

…hushålla med energi och råvaror och undvika utsläpp till luft och avlopp. …aktivt arbeta med källsortering och minimera användningen av ej återvinningsbart emballage.