Uteplats

Integritetspolicy

Vilka uppgifter lagrar vi?

Vi strävar efter att behandla så få personuppgifter som möjligt om dig. Det innebär att vi inte samlar in fler personuppgifter än nödvändigt för att kunna ingå eller fullgöra avtal med dig. För att kunna ingå samt fullgöra avtal med dig behöver vi information om förnamn, efternamn, e-postadress, adress och andra kontaktuppgifter till dig. Vi får inte tillgång dina personuppgifter på annat sätt än genom ditt tillhandahållande av uppgifterna till oss.

Om du inte har givit oss ditt samtycke använder vi inte dina personuppgifter för marknadsföringsändamål.

Ändamål med insamlingen?

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla dig våra tjänster och produkter, dvs. endast för att ingå eller fullgöra ett avtal med dig som kund.

Hur tar du del av den lagrade informationen?

Din säkerhet är viktig för oss. Därför har vi vidtagit lämpliga tekniska, organisatoriska och administrativa säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst och annan otillåten behandling. Vi analyserar och utvärderar regelbundet åtgärderna i syfte att skyddet för dina uppgifter ska bli så säkert som möjligt.

Så raderar eller rättar du information?

Du rättar enklast dina uppgifter genom att kontakt med oss.

Så användningsbegränsar du information eller återkallar ditt samtycke

Du kan när som helst kontakta oss genom att skriva till info@novoroom.se eller genom att ringa oss på telefonnummer 031-57 89 00 om du vill veta mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Period som uppgifterna lagras

Vi sparar uppgifter om dig som kund under den tid som avtalet eller kontakten med dig gäller och under en skälig tid därefter. Det innebär i de allra flesta fall att vi inte sparar dina personuppgifter under längre tid än ett år från och med avtalet upphört eller kontakten avslutats, men under vissa förutsättningar kan vi behålla dina uppgifter under en längre tid än så. Det gäller exempelvis när det krävs enligt lag eller när uppgifterna kan behövas för att fastställa, utöva och bevaka rättsliga anspråk.

Kontaktinformation till personuppgiftsansvarig

Du kan när som helst kontakta oss genom att skriva till info@novoroom.se eller genom att ringa oss på telefonnummer 031-57 89 00 om du vill veta mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Personuppgiftsbiträde / tekniskt ansvarig

Denna webbplats driftas och underhålls av The Generation Webbyrå i Stockholm. Vid förekomst av personuppgifter hanteras dessa tekniskt i företagets serverhallar med fysisk lokalisering i Stockholm. Webbplatsen patchas och underhålls dagligen i enligt med gängse webbstandard för att kontinuerligt hålla högsta möjliga säkerhetsnivå.